VERWERKINGSREGISTER

 

Contactgegevens:


Bedrijfsnaam: Funtoys4two, Noordpolderkade 40, 2516JH  Den Haag, e-mailadres: info@fyntoys4two.nl, telefoonnummer: +31 687685393

Verantwoordelijke: B. Koch, e-mailadres: info@funtoys4two.nl, telefoonnummer: +31 687685393

Functionaris van de Gegevensverwerking: , e-mailadres: , telefoonnummer: 

  

Verwerkingsactiviteiten van reguliere persoonsgegevens:


Categorie persoonsgegeven(s): Naam, adres, woonplaats 

Categorie betrokkenen: Klanten 

Grondslag voor de verwerking: Overeenkomst

Doel verwerking: Verwerken bestellingen 

Zelf verwerken: Ja  

Waar bevindt zich de verwerker? Binnen de EU of in een land met voldoende juridische waarborgen 

EU Verwerkersovereenkomst? Ja 

Bewaartermijn: 6 maanden

Veiligheidsmaatregelen: Geen/ n.v.t. 

  

 

Verwerkingsactiviteiten van bijzondere persoonsgegevensNVT 


Datum aanmaken register: 08 april 2019

Updates: